ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЯ ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

Іскерлік этика кодексі

ІСКУРЛIК ЭТИКА КОДЕКСI
ҚР ДСМ "Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" ШЖҚ РМК
 
МАЗМҰНЫ
 
1 ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР
2 ТАРАУ. ІСКЕРЛІК ЭТИКАНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ 
3 ТАРАУ. ІСКЕРЛІК ӨЗАРА ҚАРЫМ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ЭТИКАЛЫҚ НОРМАЛАРЫ 
4 ТАРАУ. ІСКЕРЛІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ҚАҒИДАЛАРЫ
5 ТАРАУ. КОРПОРАТИВТІК МӘДЕНИЕТ 
6 ТАРАУ. ҰЙЫМНЫҢ ДӘРІГЕРЛЕРІ, ОРТА ЖӘНЕ КІШІ МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЭТИКАЛЫҚ НОРМАЛАРЫ 
7 ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ
 
ҚОСЫМША
 
1 ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР
 
1. «ҚР Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі – Орталық) осы Іскерлік этика кодексі (бұдан әрі – Кодекс) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Орталықтың Жарғысына және баска да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді және қағидалар мен қағидаттарды қамтиды.
2. Кодекс Орталықтың барлық мүдделі тұлғаларымен өзара іс-қимылының этикалық жағын, корпоративтік қатынастардың этикалық нормаларын, сондай-ақ этикалық нормалардың Орталық пен оның жұмыскерлерінің күнделікті қызметіне әсер ету механизмдерін реттейтін құжат болып табылады.
3. Кодекс ережесі атқарып отырған лауазымына қарамастан Орталықтың Лауазымды тұлғаларына және барлық жұмыскерлеріне колданылады.
4. Орталық Орталық жұмыскерлері білдіре бермейтін ашықтық және жауапкершілік шарттарының жасауына жауап береді және заңсыз әрекеттердің жасалуына жедел ден кояды.
5. Орталықтың әрбір жұмыскердің ең басты міндеті Орталықта белгіленген этикалық нормаларды ұстану және моральдық нормаларды сақтау болып табылады.
6. Этикалық нормаларды тиісті деңгейде қолдау үшін Жұмыскерлер олардың Орталықта сақталуы және өзі жоғары стандарттар белгілеу үшін өзіне жауапкершілік алады.
Кодекстің міндеті:
1) Орталықтың барлық Лауазымды тұлғалары мен Жұмыскерлері стратегиялык маңызды шешімдер қабылдаған кезде  өз қызметінде  күнделікті…
 
Біз картадамыз
Байланыстар
050010, Алматы қаласы, К. Беқхожин көшесі, № 5 үй.
+7 (727) 241 1243 (Директордың қабылдау бөлмесі)
+7 (727) 241 1190 (Call Center)